نوشته شده توسط : مدیر
- تدارک الگوی برنامه‌ریزی مسیرشغلی، رایزنی واطلاعات لازم برای برنامه ریزیهای فردی مسیرشغلی. - تدارک آموزشهای مربوط به برنامه ریزی مسیرشغلی برای مدیران وکارکنان ونیز رایزنی درمسیرشغلی برای مدیران. - تدارک برنامه های آموزش مهارت وفرصتهای پرورشی ضمن خدمت. شکل 4-2: مسئولیتهای برنامه ریزی دوران خدمت درسازمان منبع : طوسی، دکترمحمدعلی: مدیریت امورکارکنان ومنابع انسانی، …

:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق مقدمه این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات را گزارش می‌کند. ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی یا جدول مادر تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با استفاده از کامپیوتر واز طریق نرم افزارهای آماری بویژه نرم افزارهای SPSS …

:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
(صفائی 1383، ص410-411). دوران جهانی نوینی آغاز شده است که طی آن فناوری اطلاعات باعث تغیر شیوه ها و اصول تفکر رفتار بشر گردیده است و ما با اقتصاد، سیاست،آموزش و حتی افرادی رو به رو هستیم که با آنچه تاریخ پیش از آن شناخته است متفاوت است. در سال های اخیر سرمایه گذاری در …

:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
18 19 324 361 342 23 21 529 441 483 29 20 841 400 580 20 19 400 361 380 26 13 676 169 338 15 14 225 196 210 19 19 361 361 361 25 24 625 576 600 21 20 441 400 420 15 16 225 256 240 32 13 1024 169 416 …

:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
81 120 64 84 77 154 96 90 169 100 81 100 64 36 121 196 68 100 225 196 81 144 64 196 49 121 144 81 13 10 9 10 8 6 11 14 8 10 15 14 9 12 8 14 7 11 12 9 QUOTE 0.61 Pxt= QUOTE Pxt= QUOTE پایایی …

:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
مرحله‏روانی‏ـ‏اجتماعی دستاوردمثبت انواع ناسازگاریها جنبه‏های ماندگار شکل‏گیری هویت    نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت …

:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
«در تاریخ طبری، مطالب زیادی در مورد خسرو پرویز آمده است اما در مورد جزئیات داستان عشق او با شیرین چیزی نگفته است.»3 (طبری1363/187-176) «مضمون این مثنوی روایتی است افسانه آمیز که در میان پارسی زبانان هر دوره سخت رایج و متداول بوده و عبارت از معاشقات خسرو پرویز (شهریار معروف و بیست و سوم …

:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
بسم الله الرحمن الرحیم توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های فولادی مسکونی در شهر کرد ابراهیم باقری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله دکتر افشین کلانتری استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله چکیده:که در این تحقیق ا بتدا به اهمیت لرزه خیزی ایران پرداخته، پس از آن نیاز به یک …

:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
N1 N2 مجذور کا X2 آزمون مجذور کا به منظور آزمون فرضیه درباره استقلال فراوانیهایی که در طبقه‌های مختلف قرار گرفته به کار برده می‌شود . به عنوان مثال داده‌های جمع‌آوری شده ممکن است متعلق به نگرش عمده دانشجو نسبت به سه نوع کتاب A,B,C وجود داشته و پژوهشگر علاقه مند است که تعیین کند …

:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
شبکه جهانی یک گنجینهی واقعی اطلاعات متشکل از سایتهایی است که مطالبی مرتبط با تمام موضوعات فراهم میکنند. بنابراین برای هرپروژه یا تحقیق که مستلزم پژوهش است و داشتن دانش آموز به استفاده از شبکه میتواند یکی از مهمترین راهبردها باشد. (محسنی، 1384، ص 321) البته باید اطمینان حاصل شود که این نوع فعالیت برای …

:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 33 صفحه بعد